หน้าแรก ข้อมูลโครงการ ข่าวสาร ข้อมูลบริษัท สมัครงาน ติดต่อเรา
 ข้อมูลบริษัท


     บิ๊กทรี กรุ๊ป มีจุดเริ่มต้นมาจาก ผู้บริหาร ซึ่งมีประสบการณ์ลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ เข่น หมู่บ้านนิศาชล พาณิชย์ธน, นิศาชล อ้อมน้อย, นิศาชล อ้อมใหญ่ซิตี้,
สยามนิเวศน์ สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ ฯลฯ โครงการ Office Building เช่น ตึก Thai CC สาทร, ตึกมหาทุนพลาซ่า
สุขุมวิท รวมไปถึงโครงการจัดสรรอุตสาหกรรม เช่น โครงการมินิแฟคทอรี่ ที่วงแหวนชัชวาลย์ เป็นต้น
     ประสบการณ์ที่ผ่านมา บวกกับความรู้ความสามารถด้านงานก่อสร้างและบริหารธุรกิจจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ
ของโลก ทำให้บิ๊กทรี กรุ๊ป ได้เปิดตัวบริษัทแรกขึ้นมา คือ บริษัท บิ๊กทรี พรอพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี
พ.ศ.2547 มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยดำเนินงานโครงการแรกคือ โครงการทรัพย์ทวี โฮมแฟคทอรี่ โครงการ 1 เป็นโครงการจัดสรร ขายโรงงานสำเร็จรูปพร้อมที่ดิน บนพื้นที่สีม่วง ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากลูกค้า จทำให้มี โครงการทรัพย์ทวี โฮมแฟคทอรี่ ออกมาอย่างต่อเนื่อง
     ปัจจุบัน บิ๊กทรี กรุ๊ป มีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยขยายการลงทุนไปยัง โครงการคอนโดมิเนียม
และอพาร์ทเมนท์ต่างๆ โดยกลุ่มบริษัทในเครือ บิ๊กทรี กรุ๊ป มีดังนี้

     - บริษัท บิ๊กทรี พรอพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด
     - บริษัท บิ๊กทรี เมเนจเมนท์ จำกัด
     - บริษัท บิ๊กทรี เรสซิเด้นส์ จำกัด
     - บริษัท บิ๊กทรี เอสเตท จำกัด

                  นโยบายบริษัท

       เราจะสร้างสินค้าและการบริการ ที่มีคุณภาพและคุ้มราคา ผ่านการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทีมเวิร์คและการพัฒนาที่ยั่งยืน"

วิสัยทัศน์ Vision

     เป็นบริษัทที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อเป็นบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ลูกค้าไว้วางใจในคุณภาพสินค้าและบริการในราคามี่เหมาะสม

ค่านิยม Value

1. พัฒนาอย่างยั่งยืน 

     บริษัทจะพัฒนาอย่างอยั่งยืน ด้วยการสร้างสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้ ผู้ถือหุ้น สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน พัฒนาคุณภาพของคน และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนแก่พนักงาน ลูกค้า สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในเรื่องคุณภาพของสินค้าและ บริการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง สร้างงานที่ต่อเนื่องและรายได้ที่เหมาะสมแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ ผู้ให้สินเชื่อ รับผิดชอบต่อผู้ให้สินเชื่อแก่บริษัทฯและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้สินเชื่อ
แก่ลูกค้า

2. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     บริษัทจะส่งเสริมให้บุคคลทุกระดับในองค์กรมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและผลักดันองค์กรให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. คุณภาพของสินค้า 
     บริษัทจะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพถูกต้อง เหมาะสม และสม่ำเสมอ

4. คุณภาพของบริการ 
     บริษัทจะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ผ่านคุณภาพและความรวดเร็วของบริการทั้งก่อนและหลังการขาย

5. ราคาที่เหมาะสม 
     บริษัทจะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ผ่านราคาที่เหมาะสมแก่คุณภาพ โดยการควบคุมต้นทุนของสินค้า
และบริการ 
และคุณภาพต้องได้ตามมาตรฐานของบริษัท

6. ภาพลักษณ์องค์กร 
     พนักงานทุกคนคือหน้าตาขององค์กร ดังนั้น ทุกครั้งที่ติดต่อกับบุคคลภายนอก ต้องดูดีทั้งกิริยา วาจา
และการแต่งกาย

7. ทีมเวิร์ค 
     บริษัทจะทำงาน ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนกันระหว่างพนักงานทุกคนและทุกฝ่ายอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ


คณะผู้บริหารบิ๊กทรีกรุ๊ป

นางสุภา วรเศรษฐการกิจ
ประธานกรรมการ

นายอดิศร วรเศรษฐการกิจ
ประธานกรรมการที่ปรึกษา

นายภาณุพงษ์ วรเศรษฐการกิจ
กรรมการที่ปรึกษา

นายรัฐพล วรเศรษฐการกิจ
กรรมการผู้จัดการ

นายธีรพล วรเศรษฐการกิจ
รองกรรมการผู้จัดการ

น.ส.ลัคนา เหลืองอำไพพรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

  Copyright 2005-2012 bigthree All rights reserved.
view