เสนอขายที่ดิน

เอกสารประกอบในการนำเสนอขายที่ดิน

  1. แผนที่ตั้งของที่ดินอย่างชัดเจน พร้อมระบุเนื้อที่รวมทั้งหมด และราคาที่นำเสนอขาย
  2. สำเนาโฉนดที่ดิน
  3. ระวางที่ดิน หรือ รูปที่ดิน
  4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้นำเสนอขายที่ดิน

รายชื่อเจ้าหน้าที่

………………………………………………….

เวลาในการนำส่งเอกสาร

จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

*ยกเว้นวันหยุดบริษัท

สถานที่นำส่งเอกสาร

บริษัท บิ๊กทรี พรอพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด
190 หมู่8 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร 02-8163200 , 091-7499090

Deliver information through website

*กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB