09 . 05 . 2007

คลื่นลูกใหม่ ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ แถมมากันเป็นทีม 3พี่น้อง 3หนุ่ม 3มุม

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ฉบับวันที่ 6-9  พฤษภาคม 2550 

“คลื่นลูกใหม่ ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ แถมมากันเป็นทีม 3พี่น้อง 3หนุ่ม 3มุม”