31 . 12 . 2017

งานกฐินพระราชทาน 2560 ณ วัดไทยพุทธคยา อินเดีย

บริษัท บิ๊กทรี พรอพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด นำโดยคุณสุภา วรเศรษฐการกิจ ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้เป็นประธานกฐินฯ โดยครอบครัววรเศรษฐการกิจได้บริจาคปัจจัย 4,000,000 บาท ร่วมกับญาติธรรมทุกท่านอีก 1,458,794 บาท รวมยอดปัจจัย 5,458,794 บาท โดยได้นำคณะมาร่วมพิธีที่อินเดียจำนวน 127 ท่าน ประกอบพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทานที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และประกอบพิธีกฐินที่วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นับเป็นปฐมกฐิน (กฐินแรก) ของรัชกาลที่ 10 ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำบุญด้วยกัน และขอเชิญทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะ