20 . 12 . 2017

ทำสปอตโฆษณาโครงการทรัพย์ทวีโฮมแฟคทอรี่ โครงการ 3 ลงวิทยุ FM 96.5

ท่านผู้บริหารบริษัท บิ๊กทรี พรอพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด  และอาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย แห่ง SME ตีแตก อาจารย์ธันยวัชร์ ให้เกียรติมาอัดเสียง เพื่อทำสปอตโฆษณาโครงการทรัพย์ทวีโฮมแฟคทอรี่ โครงการ 3 ลงวิทยุ FM 96.5