28 . 05 . 2007

น้องใหม่บิ๊กทรี เล็งตั้งกองทุนกว้านซื้ออาคาร

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ฉบับวันจันทร์ที่ 28  พฤษภาคม 2550 

“น้องใหม่บิ๊กทรี เล็งตั้งกองทุนกว้านซื้ออาคาร”