23 . 05 . 2007

“วรเศรษฐการกิจ” ลุยอสังหาฯ ส่งทายาทปั้นแบรนด์ “บิ๊กทรี”

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ประชาชาติ

ฉบับวันจันทร์ที่ 21 – วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550  ฉบับที่ 3898

“วรเศรษฐการกิจ” ลุยอสังหาฯ ส่งทายาทปั้นแบรนด์ “บิ๊กทรี”