14 . 01 . 2018

วันเด็ก 2018

บริษัท บิ๊กทรี พรอพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (โครงการทรัพย์ทวี โฮมแฟคทอรี่) ได้ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล ให้สำหรับเด็กๆ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ หมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2561