07 . 06 . 2007

สามหนุ่ม ภาณุพงษ์ – รัฐพล – ธีรพล   วรเศรษฐการกิจ

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

ฉบับ วันที่  7 มิถุนายน 2550

“สามหนุ่ม ภาณุพงษ์ – รัฐพล – ธีรพล   วรเศรษฐการกิจ”