04 . 06 . 2007

เปิดตัว ทรัพย์ทวี โฮมแฟคทอรี่ โครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ บิ๊กทรีฯ

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ อาคารที่ดิน อัพเกรด

ฉบับ วันที่  4 – 11 มิถุนายน 2550

“เปิดตัว ทรัพย์ทวี โฮมแฟคทอรี่ โครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ บิ๊กทรีฯ”