03 . 12 . 2013

โครงการทรัพย์ทวี โฮมแฟคทอรี่ 3 ด้ลงสปอตโฆษณาวิทยุ FM 96.5 MHz.

โครงการทรัพย์ทวี โฮมแฟคทอรี่ 3 ได้ลงสปอตโฆษณาวิทยุ FM 96.5 MHz. โดยออกอากาศ วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2556 และ วันที่ 1-3 ธันวาคม 2557 ช่วงเวลา 7.35 / 8.10 / 9.10 / 17.35 / 18.10 / 18.35