09 05 2007

คลื่นลูกใหม่ ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ แถมมากันเป็นทีม 3พี่น้อง 3หนุ่ม 3มุม

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 6-9  พฤษภาคม 2550  “คลื่นลูกใหม่ ในแว...